Äldre belägg

Sonnanberg 1540

Andra språk

Finska: Etelämäki

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.