Beskrivning

Fl. Sunnan- ’söder om’. Viken finns kvar men sträcker sig inte längre så långt in som när bebyggelsen etablerades.

Namnelement

-an Flera bynamnsförleder innehåller ord för riktning i en form på -an: västan, nordan, ovan. Det är fråga om gammalt suffix, ursprungligen ett urgermanskt riktningsadverb ana som smält samman med riktningsorden: västan ’väster om’ o.s.v.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Sunnanuik 1547

Sunnouik 1552

Sunanwick 1554

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.