Beskrivning

Fl. är ett personnamn, sannolikt ett kortstavigt Basi, som i likhet med fi. Pasi är en kortform av något annat (Basilius, Uusi suomalainen nimikirja), sl. -böle. Granlund ägnar personnamnet en utförlig diskussion (1965:48 ff., särsk. 52) och synes tilltalad av möjligheten att base, basa ’flöjt’,’vallhorn’ m.m. belagt i estlandssvenska dialekter och en ombildning av basun skulle vara utgångspunkten för binamnet Base, gen. Basa.

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Granlund, Åke, 1965: En västnyländsk namntyp. I: Folkmålsstudier XIX, s. 27–136. Helsingfors.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Vasaböle 1549

Basaböle 1550

Pasaböle 1553

Basaböleby 1554

Baszeby 1558

Basseböle 1562

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.