Beskrivning

Antagligen efter någon grind vid eller på vägen. Samma namn finns i Jomala. Elementet grind ingår i hundratals finlandssvenska namn (LEX).

Källor

LEX = Kurt Zilliacus, Michaela Örnmark, Finlands svenska ortnamn. Namnleds-lexikon. 1999.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Grindh 1513 *

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.