Beskrivning

Ett ursprungligt naturnamn, ”det grunda sundet”.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Grunsund 1549

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.