Beskrivning

Fl. Gumme är en kortform av Gudmund. Gumnäs såldes 1460 av Jop Andersson tillsammans med ett område som hans far Anders Gudmundsson hade köpt. Gumnäs antas ha fått namn efter farfadern Gudhmund (Kerkkonen 1959:277).

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Kerkkonen, Gunvor, 1959: Medeltiden och 1500-talet. I: Pojo sockens historia. I. Borgå.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Gwmmanæs

Gwmmanæss 1460

Gumme næs 1490

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.