Beskrivning

Bengtsmora och Båtsmora har varit delar av samma by, Mora jb 1540, se Mora, Karis. Fl. är personnamnet Bengt i genitiv. Solstrand 1940:27.

Namnelement

mor(a) Några västnyländska bynamn innehåller -mora: Båtsmora, Bengtsmora m.fl. Ordet mor(a) bildar också förled i Morby och ingår i odlingsnamn framförallt i västra delen av Nyland. Ordet betecknar ’(sank) skog’. I dialekterna är det osäkert belagt. Thors drar av utbredningsbilden i Sverige slutsatsen att namntypen har överförts från norra Svealand, där den har sitt utbredningscentrum (1953a:76 ff.). Valtavuo-Pfeifer 1998:121.

Källor

Solstrand, Väinö, 1940: Namnet Karis och andra namn i Karis. Karis socken. II. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Bentzmora 1553

Bentby 1558

Bentz Mora 1559

Se även

Båtsmora Karis

Mora Karis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.