Beskrivning

Beläggen med -kammo och liknande beror möjligen på inverkan från grannbyn Svartkam(p). Platsen antas ha varit hamn för notfiskare (Westman 1935:265).

Källor

Westman, Ivar, 1935, 1940: Nyländska önamn. I-II. Folkmålsstudier III, i: Folkmålsstudier VII, s. 1–120.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Nothekammo

Nottehampn 1540

Nöthekamme 1542

Nothambnn 1546

Se även

Svartkam Snappertuna

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.