Beskrivning

Sl. är ordet dal ’dalgång, sänka’, fl. ordet kalv. Kalv är känt även som personnamn i Sverige (Janzén m.fl. 1947:261). Jfr. Kallsö i Föglö.

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

Källor

Janzén, Assar (utg.), 1947: Personnamn. Nordisk kultur. VII. Stockholm, Oslo, Köpenhamn.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Daall 1549

Kalffdaal 1574

Se även

Kallsö Föglö

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.