Beskrivning

Namnet Täktom består av ordet täkt ’intaga, nyodling’ i dativ pluralis. Granlund 1956:344, Harling-Kranck 1990:151 f.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Harling-Kranck, Gunilla, 1990: Namn på åkrar, ängar och hagar. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 565. Helsingfors.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Hangö (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Tecta 1550

Tectum 1552

Techtom 1557

Tecthar 1558

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.