Beskrivning

Fl. Söder- står i motsats till fl. i Norrstrand. Byn Söderstrand är antagligen utbruten från Kansjärv. Fjärden utanför byn heter Kansjärvfjärden.

Namnelement

strand Efterleden -strand ingår i ett dussin bynamn spridda över hela området. I Åboland betecknas byhamnen med strand. Zilliacus 1989:199.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Söderstrand 1549

Söderstrandh 1554

Strandh 1557

Se även

Kansjärv Bromarv

Norrstrand Bromarv

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.