Beskrivning

Ordet nabb beteckar ’udde’, gärna en hög sådan. Här avses enligt uppgift en udde vid Grevö.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Nabbenn 1549

Se även

Grevö Ekenäs

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.