Beskrivning

Binamnet Brunke är belagt i västra Nyland: Magnus Brunkæs 1402, Mattis Brunka 1405 i Karis, Magnus Bruncka och Morthen Bruncka 1417 i Lojo. Namnet är säkerligen ursprungligen tyskt. Formen på -om är i detta fall en gårdsbeteckning.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Brunke 1547

Brunkom 1552

Brunchå 1556

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.