Beskrivning

Fl. säkerligen mansnamnet Manne. Jfr Laur. Mannason 1427 och Oluff Mannason 1455 och 1457 (Thors 1959:74).

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Mangård 1511 *

Mangordhen 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.