Beskrivning

Det finns åtskilliga liknande på svenskt språkområde. Ordet lekvall åsyftar platser där ungdomen sysslat med idrottslekar, men kan också avse lekplatser för t.ex. orrar (Sahlgren 1950). Förledens -s-form kan jämföras med förleder som fiskes-, köpes-, samt fl. i Älgö.

Källor

Sahlgren, Jöran, 1950: Hednisk gudatro och nordiska ortnamn. I: Namn och bygd 38, s. 1–37.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Leijkisuald 1549

Lekevadzby

Lekisvall

Lekzvall 1552

Se även

Älgö Ekenäs

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.