Beskrivning

Könick är ursprungligen ett tyskt personnamn, använt som familjär form för Konrad (Modéer 1964:46). Det har varit spritt i Baltikum men förekommit även i Finland (Anthoni 1970:206).

Källor

Anthoni, Eric, 1970: Finlands medeltida frälse och 1500-talsadel. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 442. Helsingfors.

Modéer, Ivar, 1964: Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier av Ivar Modéer utgiven av Birger Sundqvist och Carl-Eric Thors med bibliografi av Roland Otterbjörk. Anthroponymica suecana. 5. Lund.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Könicke 1544

Könik 1553

Konick 1556

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.