Beskrivning

Namnet har ursprungligen avsett en vik av Degersjön. Fl. kan antas ha samband med ortens omfattande järnhantering.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Järnwijk 1513 *

Jernwijk 1543 *

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.