Beskrivning

Affärsmannen Peter Thorwöste beviljades 1649 privilegium för ett järnbruk vid denna fors i Torby (von Koskull 1966:190).

Källor

von Koskull, Walter, 1966: Pojo sockens historia. II. Pojo.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Se även

Torby Pojo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.