Beskrivning

Byn har avskilts från Kulla, och namnet kan uppfattas som ”det Kulla som ligger vid svedjelandet” (svedja f.). Se Svedja.

Namnelement

kulla Ordet kulle hör till de svaga maskulinerna som i finlandssvenska dialekter har förallmänligat formen på -a. Som efterled i bynamn uppträder -kulla drygt 50 gånger i de södra landskapen, men saknas i Österbotten, där det dock är vanligt i gårdsnamn (Karsten 1921:622). Ordet ingår också i naturnamn, oftast i bestämd form. I många fall är gårdsnamnen säkerligen givna av jordägarna själva, och efterleden får betraktas som en yttring av namnmodet. Då bostäder ju gärna placeras på kullar är namnvalet sakligt sett väl motiverat. Jfr Valtavuo-Pfeifer 1998:54. En speciell bakgrund till vissa åländska namn av detta slag, sammansatta eller osammansatta, har Hellberg velat se i förekomsten av gravkullar från forntiden (1967:166 f). Totala antalet upptecknade namn innehållande ordet kulle är omkring 1 600 (LEX).

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Suidakulla 1549

Suidiakulla 1550

Swidiekulla 1554

Se även

Kulla Tenala

Svedja Tenala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.