Beskrivning

Byn kallas i regel Näseby (nesiby). Fl. i det längre namnet är antagligen ett finskt personnamn Hurska (med svensk böjning!): Henric Hurscanpoyca 1432, nämndeman vid Pöytis och Rusko ting, Madtz Philpusson Hurska i Loimijoki 1551. Uusi suomalainen nimikirja.

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Nees 1540

Huskunes 1541

Hurskusnes 1544

Se även

Näseby Snappertuna

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.