Beskrivning

Namn på -arvaby brukar inledas av ett personnamn: den person vars arvinge eller arvingar har ägt jorden. Här är det snarast fråga om en kortform *Gene, kanske av Germund; se Germundby.

Namnelement

arvaby Ett dussin bynamn från Åland till östra Nyland med efterleden -by har som förled en sammansättning av ett personnamn eller en personbeteckning och ordet arve ’arvinge’. T.ex. Tosarby = ’Tores arvinges (eller arvingars) by (ofta = gård)’. Förleden (personnamn + arve) har fungerat som binamn på en eller flera personer som tagit arv. Andra hithörande finlandssvenska bynamn är Gennarby, Gretarby, Bällarby, Klåsarby. Typen är känd från Dalarna och norra Uppland, inom ett medeltida kolonisationsområde. Motsvarande datering får ges de finlandssvenska namnen, och ett samband med de uppländska är ovedersägligt. Namnen på -arvaby har behandlats av bl.a. Ståhl 1941, 1970, Granlund 1956:174 ff. och Hellberg 1987:91 f.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Genarfuaby 1392

Gennarffwaby 1394 *

Genaraby 1394

Generby 1505

Se även

Germundby Tenala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.