arvaby

Ett dussin bynamn från Åland till östra Nyland med efterleden -by har som förled en sammansättning av ett personnamn eller en personbeteckning och ordet arve ’arvinge’. T.ex. Tosarby = ’Tores arvinges (eller arvingars) by (ofta = gård)’. Förleden (personnamn + arve) har fungerat som binamn på en eller flera personer som tagit arv. Andra hithörande finlandssvenska bynamn är Gennarby, Gretarby, Bällarby, Klåsarby. Typen är känd från Dalarna och norra Uppland, inom ett medeltida kolonisationsområde. Motsvarande datering får ges de finlandssvenska namnen, och ett samband med de uppländska är ovedersägligt. Namnen på -arvaby har behandlats av bl.a. Ståhl 1941, 1970, Granlund 1956:174 ff. och Hellberg 1987:91 f.

Förekomster

Åland

Sund: Tosarby

Åboland

Västanfjärd: Galtarby

Nyland

Karis: Bålaby , Bällarby , Päsarby , Romsarby Kyrkslätt: Bondarby , Danskarby , Kolsarby , Mattby Pernå: Fasarby Tenala: Fastarby , Gennarby , Gretarby , Mälsarby

Kartan kommer att få svensk text inom kort.