Beskrivning

Gretarby hör till -arvaby-namnen. Gretarby är ovanligt såtillvida att det innehåller ett kvinnonamn: ’Gretas arvinges eller arvingars by’.

Namnelement

arvaby Ett dussin bynamn från Åland till östra Nyland med efterleden -by har som förled en sammansättning av ett personnamn eller en personbeteckning och ordet arve ’arvinge’. T.ex. Tosarby = ’Tores arvinges (eller arvingars) by (ofta = gård)’. Förleden (personnamn + arve) har fungerat som binamn på en eller flera personer som tagit arv. Andra hithörande finlandssvenska bynamn är Gennarby, Gretarby, Bällarby, Klåsarby. Typen är känd från Dalarna och norra Uppland, inom ett medeltida kolonisationsområde. Motsvarande datering får ges de finlandssvenska namnen, och ett samband med de uppländska är ovedersägligt. Namnen på -arvaby har behandlats av bl.a. Ståhl 1941, 1970, Granlund 1956:174 ff. och Hellberg 1987:91 f.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Greetarwaby 1351

Kretarby 1410 *

Greter by 1524

Gretarby 1549

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.