Beskrivning

Bynamnet Bartsgårda i Finström har liksom detta härletts från ett *Barka skåle ’koja med barktak eller som man förvarat bark i’. Sl. har missuppfattats som dial -gå:l ’gård’.Pipping 1932. Namnlån från Åland?

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

Pipping, Rolf, 1932: Barkaskala och Barkabodahult. I: Namn och bygd 20.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Barkaskal bol 1451

Balkaskal

Balkeskal 1471 *

Barskolla bol 1539

Se även

Bartsgårda Finström

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.