Beskrivning

”Dalen med bodarna (sjö- eller fäbodar)”.

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Bodetall 1549

Boodall 1553

Boodaal 1556

Boda 1559

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.