Beskrivning

Utgångsordet är ett finskt kivitoe ’fördämning av sten’ (Lönnrot) – toe ger i böjningsformer toke-. Det har antagligen med verkfiske att göra. Sådant fiske bedrevs på hemorterna, således i detta fall av finsk lokalbefolkning (Örnmark 1999:47 med hänvisning till uttalanden av Ritva Liisa Pitkänen).

Källor

Lönnrot, Elias, 1874, 1880: Finskt-svenskt lexikon. Helsingfors.

Örnmark, Michaela, 1999: Bynamn i västra Nyland i ett bebyggelsehistoriskt perspektiv. Avhandling pro gradu. Institutionen för nordiska språk, Helsingfors universitet.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kywitokabol 1451

Kiuitokij bol 1549

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.