Beskrivning

Sl. arv ’arvejord, ärvd jordegendom’, fl. anger vem som efterlämnat arvet, en Håkan.

Namnelement

arv Fem byar och socknen Bromarv i västra Nyland och Finby i Åboland har namn som slutar på -arv med innebörden ’egendom som tagits i arv’. Namntypen förekommer också i Dalarna, Uppland och Hälsingland, ofta i bestämd form -arvet. Måhända har namnen, såsom Harry Ståhl menar, ursprungligen avsett nyodlingar som gått i arv efter odlaren, vars namn regelmässigt bildar förleden. Ståhl 1941.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Hokonsarff 1549

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.