arv

Fem byar och socknen Bromarv i västra Nyland och Finby i Åboland har namn som slutar på -arv med innebörden ’egendom som tagits i arv’. Namntypen förekommer också i Dalarna, Uppland och Hälsingland, ofta i bestämd form -arvet. Måhända har namnen, såsom Harry Ståhl menar, ursprungligen avsett nyodlingar som gått i arv efter odlaren, vars namn regelmässigt bildar förleden. Ståhl 1941.

Förekomster

Åland

Saltvik: Sonröda

Åboland

Finby: Finby , Finnarv Nagu: Bisarböle Västanfjärd: Galtarby

Nyland

Bromarv: Bromarv , Håkansarv , Pålarv Degerby: Gummarsbacka Esbo: Bolarskog Ingå: Gråmarböle Karis: Torsargård Kyrkslätt: Marsarby , Rullarsböle Pyttis: Klåsarby , Österklåsarby , Västerklåsarby Sjundeå: Gåsarv , Söderarv Tenala: Bålabacka , Guntraböle

Kartan kommer att få svensk text inom kort.