Beskrivning

Även varianter på Gödh- förekommer bland de äldre skrivningarna och bildar en bättre utgångspunkt för en tolkning. Namn som innehåller elementet arv brukar som förled ha namnet på arvlåtaren och detta namn är säkert intet undantag.

Namnelement

arv Fem byar och socknen Bromarv i västra Nyland och Finby i Åboland har namn som slutar på -arv med innebörden ’egendom som tagits i arv’. Namntypen förekommer också i Dalarna, Uppland och Hälsingland, ofta i bestämd form -arvet. Måhända har namnen, såsom Harry Ståhl menar, ursprungligen avsett nyodlingar som gått i arv efter odlaren, vars namn regelmässigt bildar förleden. Ståhl 1941.

Äldre belägg

Södersarffwa 1574

Södhersarffua 1578

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.