Beskrivning

Nummenkylä överfördes 1953 till Lojo, men var tidigare Sjundeås nordligaste by. Sl. är fi. kylä ’by’, fl. nummi ’sandig, höglänt mark’, d.v.s. vad som i nyländsk dialekt betecknas som ’malm’. Under senare hälften av 1500-talet påträffas varianten Malm som bynamn.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Äldre belägg

Nömmekyle 1540

Nemekylla 1541

Nummisby 1558

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.