Beskrivning

Av växtnamnet humle och -kil, betecknande kilformig formation i terrängen. Det finns ett ur ortnamn härlett mansnamn Humle som kanske skulle kunna ihågkommas här, eftersom namnen på -k i l (a) ofta tycks ha personnamnsförled. Även som tillnamn förekommer Humble (Modéer 1964:103).

Namnelement

kil Ordet kil har en innebörd som kan passa i olika sammanhang, också i ortnamn. Det förekommer som för- och efterled och även ensamt i formen Kila såsom bynamn. Som jämförelse se ändelsen -a. Det betecknar kilformiga lokaler, främst vikar och sund, men också åkrar och andra skiften. Landhöjningen har gjort att kilformiga vikar har kunnat odlas upp med bibehållet namn. Harling-Kranck 1990:276 ff. o. hänv.

Källor

Modéer, Ivar, 1964: Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier av Ivar Modéer utgiven av Birger Sundqvist och Carl-Eric Thors med bibliografi av Roland Otterbjörk. Anthroponymica suecana. 5. Lund.

Äldre belägg

Humblakil bol 1451

Humlakila 1538

Humble kijll 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.