Äldre belägg

Fiskiarewiik 1534

Se även

Pickala Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.