Äldre belägg

Sunnanuik 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.