Beskrivning

Byn benämns också Norrbirke i äldre tid. Fl. kan vara ordet dansk(e), som nationalitetsbeteckning eller som binamn. Mellan konsonanterna s och b kan ka tidigt ha fallit bort. Se Danskarby, Kyrkslätt, m.fl.

Namnelement

backa De finlandssvenska dialekterna har flera betydelser för backe: ’moränkulle, vägbacke, strandvall, gårdsplan, jordytan, marken’, samt med specialisering av den förstnämnda betydelsen ’gård, gårdsklunga’ (mer eller mindre högt belägen i förhållande till omgivningen). Det finns över 8 000 upptecknade finlandssvenska namn innehållande elemenet backe (Valtavuo-Pfeifer 1998:48). Grundbetydelsen antas vara ’(fast) upphöjning, kulle’. Som slutled i bynamn förekommer ordet 80 gånger, därav inte mindre än 74 i Nyland, men bara en gång på Åland. Typen är vanlig som hemmansnamn och gårdsnamn i Österbotten. Karsten 1923:246 f. De österbottniska gårdsbackarna jämte ägor är ofta av nyländsk bystorlek. Formen på -a är den väntade i de dialekter som har generaliserat de svaga maskulinernas form i kasus genitiv, dativ och ackusativ. Också som enledat namn uppträder Backa. Svenska riksspråket bevarar nominativformen backe.

Äldre belägg

Gansbacka 1551

Damsbacka

Dansby 1552

Dansbacka 1553

Se även

Danskarby Kyrkslätt

Norrbirke Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.