Beskrivning

Det finns vissa betydelser hos nacke som har avseende på naturförhållanden, t.ex. ’forsnacke’ och ’bergskam’. Den senare är okänd i svenska ortnamn i Finland, och vid Nackböle finns ingen fors. Fl. är sannolikt ett personnamn Nacke. Detta är belagt som binamn i Sjundeå: Jakob Nacke, bonde på Nackans 1517. Granlund 1965:90.

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Granlund, Åke, 1965: En västnyländsk namntyp. I: Folkmålsstudier XIX, s. 27–136. Helsingfors.

Äldre belägg

Nackaböhle 1490 *

Nacka 1501 *

Nackaby 1502 *

Nackaböle 1533

Nackans 1559

Se även

Nackans Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.