Äldre belägg

Nordanwiik 1535

Se även

Vik Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.