Beskrivning

Numera försvunnet namn, ”(byn) norr om berget”.

Namnelement

-an Flera bynamnsförleder innehåller ord för riktning i en form på -an: västan, nordan, ovan. Det är fråga om gammalt suffix, ursprungligen ett urgermanskt riktningsadverb ana som smält samman med riktningsorden: västan ’väster om’ o.s.v.

Äldre belägg

Nordanbers 1537

Nordanberg 1538

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.