Beskrivning

Ordet torp bildar bynamn även i Eckerö och Jomala och ingår i flera åländska hemmansnamn.

Namnelement

torp De åländska och nyländska bynamnen av typen Torp-, -torp(a) , sammanlagt ett dussin, har åtminstone i de medeltida bildningarna betydelsen ’utflyttargård’. En yngre innebörd ’dagsverkstorp’, som har större spridning, uppträder knappast i bynamn. Thors 1953a:10 ff., Hellberg 1987:116 ff., Valtavuo-Pfeifer 1998:180 ff.

Äldre belägg

Hammarlandz torp 1477

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.