Äldre belägg

Bodawik 1537

Boduik 1538

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.