Äldre belägg

Flytt 1532

Ffliith

Fflyt 1533

Se även

Flyt Degerby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.