Beskrivning

Flyt hör säkerligen samman med en by med samma namn i Sjundeå. Byarna ligger på varsin sida om den vidsträckta Tjärnmossen. Namnet torde vara unikt i Finland. Man kan därför tänka sig att det har anor från kolonisationstiden. Ett ord flyt (fvn. fljót n.) ingår i sjö- och tjärnnamn i Värmland och Västmanland. I svenska dialekter kan det betyda ’stor, blöt (ofta trädlös) myr’. Jonsson 1966:224 f.

Källor

Jonsson, Hans, 1966: Nordiska ord för vattensamling. Lundastudier i nordisk språkvetenskap. 16. Lund.

Äldre belägg

Flyth 1527 *

Se även

Flyt Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.