Beskrivning

Fl. är personnamnet Bille som ingår i flera andra nyländska namn. Det anträffas i fsv. både som mansnamn och tillnamn (Sveriges medeltida personnamn). Det låter tänka sig att detta är en kortform av Birgher (Modéer 1964:40, Thors 1959:16), belagt bl.a. i Ingå. Ett Billböle finns i Västanfjärd. Sl. skog.

Namnelement

skog Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.

Källor

Sveriges medeltida personnamn: ordbok. Utg. Arkivet för ordbok över Sveriges medeltida personnamn och Vitterhetsakademiens personnamnskommitté. Uppsala 1967 –.

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Modéer, Ivar, 1964: Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier av Ivar Modéer utgiven av Birger Sundqvist och Carl-Eric Thors med bibliografi av Roland Otterbjörk. Anthroponymica suecana. 5. Lund.

Äldre belägg

Billeskoghom 1424 *

Billeskog

Billeskogh 1534

Se även

Billböle Västanfjärd

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.