Beskrivning

Någon by med detta namn har inte blivit nämnd i källorna, men bolen brukar ha namn efter en huvudby. Hur som helst har det område som åsyftas varit de delar av Ingå som senare bildade Degerby kommun. Bolet omfattade 1571 Stubböle, Degerby, Domarby och Prålsbacka byar. Namnet avser (bebyggelsen) bakom berget, d.v.s. det bergiga området mellan Ingå och Degerby.

Namnelement

bol Ordet bol uppträder inte som namnled i det finlandssvenska materialet, men förekommer ofta i historiska handlingar och därmed också i namnbeläggen, som beteckning för en territoriell och administrativ enhet, bestående av flera byar. Jfr Pamp 1988:53.

Äldre belägg

Bakbergz bol 1539

Bakumbergs bol 1540

Backungbergz bol 1571

Se även

Degerby Degerby

Domarby Degerby

Prålsbacka Degerby

Stubböle Degerby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.