Beskrivning

Byns gårdar Sigurds och Bondas ligger på ett berg. Flera belägg får tolkas som ’bergbyggarnas bol’.

Äldre belägg

Bergbiggæbol 1451

Bergh 1527 *

Bergbygge bol 1539

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.