Äldre belägg

Dam 1624

Se även

Förby Ingå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.