Beskrivning

I äldre tid har med ordet torp avsetts ’utflyttarby’. Ett fåtal namn betraktas som hithörande av Thors, främst Brödtorp i Pojo (1953a:10). Vanligen avses i Finland ’dagsverkstorp’. Torp har varit frälsehemman och har utgått från Bollstad (Brenner 1936a :422).

Namnelement

torp De åländska och nyländska bynamnen av typen Torp-, -torp(a) , sammanlagt ett dussin, har åtminstone i de medeltida bildningarna betydelsen ’utflyttargård’. En yngre innebörd ’dagsverkstorp’, som har större spridning, uppträder knappast i bynamn. Thors 1953a:10 ff., Hellberg 1987:116 ff., Valtavuo-Pfeifer 1998:180 ff.

Källor

Brenner, Alf, 1936a, 1936b: Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika sammanställd av Alf Brenner under medverkan av Sven Andersson, Nils Cleve, L. Oscar Kjällström och A.W. Rancken. I-II. Ekenäs.

Thors, Carl-Eric, 1953a: Studier över finlandssvenska ortnamnstyper. Studier i nordisk filologi 42:2. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 339. Helsingfors.

Äldre belägg

Torppeby 1462

Thorp 1472

Torp 1527

Se även

Bollstad Ingå

Brödtorp Pojo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.