Beskrivning

Ordet torp uppträder i ortnamn i olika betydelser. De flesta finlandssvenska namnen med detta element avser dagsverkstorp eller för viss tid avdelade jordar och är från nyare tid. Se även t.ex. Brödtorp i Pojo.

Namnelement

torp De åländska och nyländska bynamnen av typen Torp-, -torp(a) , sammanlagt ett dussin, har åtminstone i de medeltida bildningarna betydelsen ’utflyttargård’. En yngre innebörd ’dagsverkstorp’, som har större spridning, uppträder knappast i bynamn. Thors 1953a:10 ff., Hellberg 1987:116 ff., Valtavuo-Pfeifer 1998:180 ff.

Bebyggelsenamn i Pukkila (historisk kommun)

Bebyggelsenamn i Buckila (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Torp 1542

Torpe 1555

Torpet 1557

Se även

Brödtorp Pojo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.