Beskrivning

Espings återgår säkerligen på ett binamn eller tillnamn. Ordet esping kan betyda ’båt (av asp)’, men också ’huggormshona’ (dock inte i finlandssvensk dialekt). Bägge betydelserna kan tänkas ligga till grund för binamn. Men ordet får här snarast antas betyda ’person från Espa, Esbo el. likn.’. Jfr Brenner 1936:553. Se även Espingskär.

Källor

Brenner, Alf, 1936a, 1936b: Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika sammanställd av Alf Brenner under medverkan av Sven Andersson, Nils Cleve, L. Oscar Kjällström och A.W. Rancken. I-II. Ekenäs.

Äldre belägg

Esping *

Espinghe 1536

Espingtzby 1540

Se även

Espingskär Ekenäs

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.