Beskrivning

Den ursprungliga formen synes vara *Espingiasker, ’espingarnas skär’. Under utvecklingen mot det moderna uttalet har olika vokalkvaliteter uppfattats mellan p och s, och samtidigt har sockennamnet Esbo (Espo) utövat inflytande. Om espingarna haft namn av att de bott på *Espskär, av äspe ’asp’, vilket namn Westman anser som det ursprungliga, eller av att de nyttjat ön men bott på en annan ort (jfr Espings, by i Ingå) kan inte avgöras. Westman 1935:109.

Källor

Westman, Ivar, 1935, 1940: Nyländska önamn. I-II. Folkmålsstudier III, i: Folkmålsstudier VII, s. 1–120.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Espingsker 1549

Espingisker 1550

Espings sker

Espingskär 1556

Espesker 1557

Espiskär 1558

Espeskär

Espåskär 1559

Esposkär 1561

Se även

Esbo Esbo

Espings Ingå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.