Beskrivning

Långstrand avser ursprungligen ett rakt (?) strandparti.

Namnelement

strand Efterleden -strand ingår i ett dussin bynamn spridda över hela området. I Åboland betecknas byhamnen med strand. Zilliacus 1989:199.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Lagestrand 1530

Longstrandh 1533

Långstrand 1538

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.